Enjektör Temizleme

Yanma sonucu oluşan artıklar ve yakıt içerisinde bulunan yabancı maddeler,tıkanan damarların kalp krizine yol açtığı gibi,enjektörün tıkanmasına sebep olur. Bu yapışkan,zift benzeri yakıt artıkları,yakıt filtresini tıkar ve iğne ucunda düzensiz püskürtme şekillerine yol açar ve yakıtın yeterli miktarlarda geçişine engel olur.

Yakıta su karışması sonucu yakıt çubuğunda pas ve çözelti birikir,yakıt enjektörlerindeki yakıt transfer sistemi daha da tıkanır. Dahası,yakıt akış miktarının kısıtlanması sonucu yakıtın daha az miktarlarda akması,anormal tutuşma ısılarına sebep olur ve bu da pisliklerin yakıt enjektöründe sertleşmesi sonucunu doğurur. Egzos gazlarının ateşleme sistemine tekrar çekilmesi sonucu iğnenin ucunda karbon artıkları birikir. Ne basınç,ne de kimyasallar tek başına,yakıt enjektörlerinde birikerek enjektörün tıkanmasına ve sızıntı yapmasına sebep olan karbon ve yabancı madde artıkları ile katran parçacıklarını uzaklaştırmaya yeter.

Üstün teknoloji ürünü  ULTRASONIC INJECTION CLEANER 'ın ultrasonic banyosu ile,enjektörlere veya yakıt transfer sistemlerine zarar vermeden bu birikimler temizlenip,uzaklaştırılır. Aracınızda belli aralıklarla yağ,benzin ve hava filtrelerinizi değiştiriyorsunuz.Biz size enjektör filtrenizi de değiştirmenizi öneriyoruz. NEDEN ? Çünkü pislik filtrenin her iki tarafında da birikir ve sadece filtreyi değiştirerek memede tıkanmayı engelleyebilirsiniz. Tıkanmış enjektörler kötü püskürtme şekillerine ve düzensiz yakıt miktarına sebep olurlar ve bu da aracınızın zor çalışmasına,hava kirliliğine,aşırı benzin tüketimine,aracınızda teklemeye ve aracınızın güçten düşmesine sebep olur.

Kötü yakıt karışımları motorun hararet yapmasına sebep olur ve motor yağına zarar vererek tamiri pahalı mekanik motor arızası riskini artırır. Yakıttaki katkı maddeleri,basınçlı kimyasal temizleme sistemleri ve yeni formüllü petrolleri destekleyen petrol şirketleri de 'Yakıt artıkları enjektörlerin tıkanmasına yol açar ' probleminin farkına varıldığının bir göstergesi.

Enjektör Temizleme

DİĞER HABERLER